Stichting Reeënopvang Twente

De stichting

Begin 2016 bereikte ons het bericht dat de reeënopvang Westerwolde in Sellingen (Groningen) per 1 mei 2016 ging stoppen met de opvang van reeën. Dat zou betekenen dat voor heel Overijssel, Groningen en Drenthe en een deel van Gelderland geen opvang van reeën op redelijke rijafstand mogelijk is.

Dat mag niet gebeuren vonden wij. We namen contact op met de opvang in Westerwolde en zijn er ook wezen kijken. Het beeld werd steeds duidelijker en we kregen alle hulp vanuit Westerwolde. 

Uiteindelijk toch de knoop doorgehakt en de plannen concreter gemaakt. Op 20 mei 2016 is de Stichting Reeënopvang Twente opgericht. De oude varkensstal is omgebouwd tot een goed geïsolleerd  verblijf voor reekalveren en volwassen reeën. 

Oog in oog met een reekalf?

LAAT HET MET RUST, RAAK HET NIET AAN, NEEM HET NIET MEE!Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarin U geconfronteerd wordt met een hulpbehoevende ree of reekalfje.

U kunt in dergelijke gevallen altijd contact opnemen met het dichtstbijzijnde reeënopvangcentrum of met de Stichting Reeënopvang Nederland.

 

De adressen kunt u vinden onder de knop Opvangcentra boven aan deze pagina.

 

Het opvangen van reeën en reekalfjes is specialistisch werk.  Ga niet zelf aan de slag met voeding e.d. Bovendien is het in bezit hebben van reeën voor iedereen wettelijk verboden, tenzij er een ontheffing is van het Ministerie. Onderstaand filmpje illustreert hoe er gehandeld dient te worden met reekalfjes.